คนไทยในสวีเดน

สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นคนไทยซึ่งอาศัยอยู่ในสวีเดน ประสบการณ์ชีวิตของดิฉันอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับสวีเดน โชคดีค่ะ!