สตอกโฮล์ม

สตอกโฮล์ม ”ความงามบนผิวน้ำ” หรือ ”ราชินีแห่งทะเลบอลติก” เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศสวีเดนแห่งนี้ ผสานไว้ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวอันทันสมัยและเสน่ห์อันเก่าแก่ที่ลงตัว ชมมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโก 2 แห่ง สตอกโฮล์มเป็นสุดยอดจุดหมายปลายทางสำหรับพิพิธภัณฑ์ เมืองเก่า และช้อปปิ้ง!   สำหรับด้านล่างนี้เป็นประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเอง : นึกถึงเรื่องราวเก่า ๆ เมื่อครั้งที่ได้ไปเยือนสตอกโฮล์มเป็นครั้งแรก หลังจากที่อยู่สวีเดนได้ไม่ถึงปี [..]