โกเธนเบิร์ก

โกเธนเบิร์ก หรือที่สวีเดนเราเรียกเมืองนี้ว่า “เยอเตอบอร์ย (Göteborg)” ทั้ง ถนนหนทางแสนกว้าง และ ทางน้ำไหล.. เที่ยวเยอเตอบอร์ย เยอเตอบอร์ย เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์ทั้งบนผืนแผ่นดินและในทะเล ชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโลก รวมถึงประวัติศาสตร์การเดินเรืออันน่าทึ่ง ตลอดจนบุฟเฟต์อาหารทะเล และสวนสาธารณะ ล้วนควรค่าแก่การมาเที่ยวชม!