ห้ามเข้าสวีเดน จากสหราชอาณาจักร & เดนมาร์ก สวีเดนยุคโควิด-19

วันนี้แอดมาเล่าข่าว.. “ห้ามเข้าสวีเดน จากสหราชอาณาจักรและเดนมาร์ก” คำสั่งห้ามส่วนใหญ่หมายความว่า ทุกคน🌼ยกเว้น..ชาวสวีเดน🍀ที่เดินทางจากสหราชอาณาจักรหรือเดนมาร์กจะถูกปฎิเสธหากพยายามเดินทางเข้าไปในสวีเดน จะมีข้อยกเว้นสำหรับ.. ผู้ที่ขนส่งสินค้าและคล้ายกัน สำหรับเดนมาร์ก ผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในสวีเดนจะได้รับการยกเว้นเช่นกัน ผู้คนจากทั้งสหราชอาณาจักรและเดนมาร์กที่ถูกตัดสินว่า.. มีเหตุผลเร่งด่วนทางครอบครัวจะได้รับการยกเว้นจากการห้ามเข้าประเทศ อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/reseinformation-med-anledning-av-det-nya-coronaviruset