กลุ่มนอร์ดิก The Nordics

หลายท่านคงสงสัยว่า กลุ่มประเทศนอร์ดิก (Nordic Countries) คืออะไร? มีประเทศใดบ้าง? แล้วทำไมบางคนเรียก.. “นอร์เดน”? “สแกนดิเนเวีย” ต่างจากนอร์ดิกยังไง?

สแกนดิเนเวีย – Scandinavia

ดินแดนไวกิ้ง ตามล่าแสงเหนือ และพระอาทิตย์เที่ยงคืน

คำว่า ..สแกนดิเนเวีย.. ภาษาสวีเดน เรียกว่า..

Skandinavien

สแกนดิเนเวีย (Scandinavia) คือกลุ่มประเทศยุโรปเหนือ อันประกอบไปด้วย

1. สวีเดน 2. นอร์เวย์ 3. เดนมาร์ก

อาจรวมถึงประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มนอร์ดิก เช่น ไอซ์แลนด์ ฟินแลนด์ จากความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

นอร์ดิก – Nordic

นอร์ดิก (Nordic) มีความหมายว่า (ดินแดนทาง) ทิศเหนือ

คำว่า นอร์ดิก ภาษาสวีเดน เรียกว่า..

นอร์เดน (Norden)”

กลุ่มประเทศนอร์ดิก – Nordic Countries

กลุ่มประเทศนอร์ดิก (Nordic Countries) หรือรวมเรียกเป็น ภูมิภาคนอร์ดิก (Nordic region) หมายถึง ภูมิภาคในยุโรปเหนือ ประกอบด้วย

1. เดนมาร์ก (Denmark) 2. ฟินแลนด์ (Finland) 3. ไอซ์แลนด์ (Island) 4. นอร์เวย์ (Norway) 5. สวีเดน (Sweden)

และยังรวมดินแดนปกครองตนเองในสังกัดประเทศเหล่านั้น ..สามแห่ง.. ด้วย คือ

6. กรีนแลนด์ (เดนมาร์ก) 7. หมู่เกาะแฟโร (เดนมาร์ก) 8. หมู่เกาะโอลันด์ (ฟินแลนด์)